top of page

Kāpēc gaisa blīvējums ir svarīgs?

Neblīvas mājas ir neefektīvas, nekomfortablas un neveselīgas. Ēku hermetizēšana ir viens no svarīgākajiem energoefektivitātes pasākumiem.
Gaisa blīvējums ir ļoti svarīgs energoefektīvai, ilgmūžīgai un veselīgai mājai.
Gaisa noplūde jeb infiltrācija rodas, ja āra gaiss nekontrolējami iekļūst mājā caur plaisām, spraugām un atverēm. Mājas ar lielāku gaisa noplūdi ir ievērojami mazāk energoefektīvas nekā labi noslēgtas mājas. Tām ir nepieciešamas arī jaudīgākas apkures un kondicionēšnas sistēmas, lai mājoklī uzturētu patīkamu klimatu. Šīm lielākajām sistēmām ir jādarbojas biežāk, lai neatpaliktu no temperatūras izmaiņām, kad āra gaiss ieplūst mājā.
Neblīvu konstrukciju problēma sniedzas tālāk par to cik efektīvi strādā telpu klimata sistēmas. Nekontrolēta gaisa noplūde var izraisīt arī nevēlama mitruma iekļūšanu ēkā, kas var kļūt par iemeslu konstrukciju bojājumiem, izraisot dārgus ēkas remontdarbus. Tā kā mitrums pārsvarā tiek pārnests ar gaisa straumēm, kas veido līdz pat 98% no visas ūdens tvaiku kustības ēkās, jūsu mājas gaisa blīvēšana ir būtiska. Gaisa infiltrācija ļauj arī mājā iekļūt putekļiem, alergēniem, piesārņotājiem un citām gaisā esošām daļiņām, izraisot sliktu iekštelpu gaisa kvalitāti.
Nekontolētas gaisa apmaiņas samazināšana ir rentabls veids, kā samazināt apkures un dzesēšanas izmaksas, uzlabot ēkas ilgmūžību, palielināt vispārējo komfortu un radīt veselīgāku iekštelpu vidi.
CO2 emmisions chart, energy usage chart
Thermal image shows before and after air sealing. After is much more energy efficient.

Ēku gaiscaurlaidība un energoefektivitātes rādītāji ir tieši saistīti

Pētījums, ko veica Fraunhofera Būvfizikas institūts Štutgartē, parādīja, ka gaisa caurlaidīga ēkas norobežojošā konstrukcija var samazināt siltumizolācijas efektivitāti pat 4,8 reizes — neblīvai 50m2 ēkai bija nepieciešams tāds pats apkures daudzums kā 240m2 hermētiskai ēkai.

Lielāko būvniecības risku novēršana

AeroBarrier palīdz kontrolēt 3 no 4 galvenajiem riskiem būvniecībā. Katrs no tiem ir jāparedz, lai garantētu veselīgu, efektīvu, labi uzbūvētu māju.
Mineral wool insulation, effects of air leakage on insulation
Sasniedz deklarēto izolācijas U-vērtību!
Nekontrolētai gaisa kustībai ir dažādas īpašības, kas var samazināt šķiedru izolācijas kopējo efektivitāti. Ārējā temperatūra, mitrums un gaisa cirkulācija var pakāpeniski pasliktināt jūsu mājas izolāciju. Turklāt tikko uzstādītā izolācija, piemēram renovējot, var nedarboties, kā paredzēts, ja tā tiek pakļauta nekontrolētai gaisa kustībai un tiek grauta tās integritāte. Faktiski ēkas neblīvums bieži ir galvenais iemesls, kāpēc jaunuzceltās mājas neatbilst aprēķinātajai, paredzētajai energoefektivitātei. Šīs problēmas risināšana ir ļoti svarīga, lai sasniegtu vēlamo energoefektivitāti.
Blower Door testing in progress

Kā tiek mērīta ēku gaiscaurlaidība?

Ēkas gaiscaurlaidība ir viens no būtiskākajiem būvniecības kvalitātes rādītājiem
Gaisa noplūde ēkā var būtiski ietekmēt energoefektivitāti, komfortu un iekštelpu gaisa kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi saprast, cik labi jūsu māja vai ēka ir noslēgta. Viena no efektīvākajām gaisa noplūdes mērīšanas metodēm ir ventilatora durvju pārbaude (Blower door test).

Ventilatora durvis (blower door) ir diagnostikas instruments, ko profesionāļi izmanto, lai novērtētu ēkas hermētiskumu. Šīs pārbaudes laikā ārdurvīs uz laiku tiek uzstādīts jaudīgs ventilators, kas rada vai nu pozitīvu, vai negatīvu spiedienu ēkā, imitējot vēja vai temperatūras atšķirību ietekmi.

Mainoties spiedienam, testeris mēra gaisa plūsmu, kas nepieciešama, lai uzturētu noteiktu spiediena starpību starp ēkas iekšpusi un ārpusi. Šis mērījums, kas izteikts kā m3/(m2h) vai gaisa apmaiņas stundā (ACH), palīdz noteikt ēkas nekontrolēto gaisa kustības apjomu.
Exclamation mark, building code requirement for air leakage

Pašreizējie Latvijas būvnoteikumi nosaka, ka visās jaunbūvējamās dzīvojamās un sabiedriskajās ēkās gaiscaurlaidības rādītāji nedrīkst pārsniegt q50 ≤ 1.5 m3/m2h (gandrīz nulles enerģijas ēkas).

 

Turpretim pasīvās mājas standarts pieprasa gaisa noplūdes ātrumu, kas nepārsniedz 0,6 gaisa maiņas stundā pie 50Paskālu spiediena (0,6 ACH50).

bottom of page